Korzyści

Lokalizator Orange

Wykorzystaj możliwości usługi nie tylko
w samochodzie; lokalizacja działa wszędzie tam,
gdzie dostępny jest zasięg GSM. Korzystaj
z aplikacji, która działa z każdą popularną
przeglądarką internetową.

Lokalizacja wszędzie, gdzie
jest dostępny sygnał GSM

Wykorzystaj możliwości usługi nie tylko
w samochodzie.

Nie musisz kupować
dodatkowego sprzętu

Jeśli Twoi pracownicy korzystają z urządzeń,
które wyposażone są w kartę SIM, możesz ich
zlokalizować.

Bezpieczeństwo pracowników

Masz możliwość sprawdzenia w dowolnym
momencie aktualnej lokalizacji pracowników.