Jak to działa

Wyszukiwanie
terminali

Dzięki usłudze wyszukiwania
terminali możesz w każdym momencie zlokalizować Twoich pracowników znajdujących się w pobliżu określonego adresu.

Zarządzanie
terminalami

Lokalizator Orange pozwala na
tworzenie grup terminali zgodnie
z potrzebami Twojej firmy.
Możesz dynamicznie zarządzać
grupami swoich pracowników
w terenie (np. wysyłając wiadomość
do pracownika znajdującego się
najbliżej zlecenia).

Raporty
lokalizacji

z przebiegu tras dowolnych
pracowników w wybranym czasie
oraz na czytelnych mapach
geograficznych.