FAQ

Do czego może przydać się usługa Lokalizator Orange?

Usługa dedykowana jest dla klientów biznesowych posiadających karty SIM w sieci Orange. Ma ona przede wszystkim zastosowanie do monitoringu i zarządzania użytkownikami telefonów należących do klienta, który wykupił usługę. Dzięki Lokalizatorowi Orange zawsze możesz dowiedzieć się, gdzie obecnie jest Twój handlowiec, terenowy serwisant lub inny pracownik, który z założenia często zmienia miejsce swojej pracy. Możesz w ten sposób również świadomie wydawać dyspozycje swoim pracownikom, np. poprzez wysłanie z aplikacji administracyjnej bezpłatnego SMS-a.

Co to jest Lokalizator Orange i do czego służy?

Lokalizator Orange to usługa lokalizacyjna pozwalająca na lokalizację zalogowanych do sieci Orange kart SIM należących do danego użytkownika. Może on dzięki aplikacji internetowej monitorować ich bieżące położenie na mapach lub zlecić automatyczne generowanie raportów, które pokażą przebytą przez daną kartę drogę w wybranym okresie.

Jak działa Lokalizator Orange?

Usługa lokalizuje karty SIM zalogowane w sieci Orange. Mogą się one znajdować w telefonie, tablecie, laptopie lub jakimkolwiek innym urządzeniu wyposażonym w aktywną kartę SIM. Lokalizacja odbywa się w oparciu o stacje bazowe operatora telekomunikacyjnego, a następnie, po przetworzeniu, jest przekazywana do aplikacji internetowej, z której korzysta administrator/superadministrator klienta. Tam prezentowana jest w postaci punktu na mapie lub w raportach w postaci zakresu ulic, w których znajdowała się lokalizowana karta SIM.

Ile to kosztuje?

Koszty uzależnione są od wyboru jednej z trzech opcji usługi.

Lokalizator Orange Micro:

 • Oferta dla sporadycznych użytkowników bez względu na ilość monitorowanych pracowników
 • Każde odpytanie lokalizacyjne dodatkowo płatne
 • Brak abonamentu za samą usługę + niska opłata abonamentowa

Element

Cena (PLN)

Aktywacja SIM

6,15 zł brutto

Abonament SIM

6,15 zł brutto

Odpytanie lokalizacyjne

0,62 zł brutto

Lokalizator Orange Medium:

 • Oferta dla małych i średnich firm chcących monitorować od jednej do kilkudziesięciu kart SIM
 • Ryczałtowa opłata za odpytania lokalizacyjne
 • Brak abonamentu za samą usługę + wysoka opłata abonamentowa za kartę SIM w usłudze

Element

Cena (PLN)

Aktywacja SIM

6,15 zł brutto

Abonament SIM

18,45 zł brutto

Lokalizator Orange Macro:

 • Oferta dla średnich i dużych firm, które chcą monitorować co najmniej kilkadziesiąt kart SIM
 • Ryczałtowa opłata na odpytania lokalizacyjne
 • Stała opłata abonamentowa na konto + niska opłata abonamentowa za kartę SIM w usłudze

Element

Cena (PLN)

Aktywacja SIM

6,15 zł brutto

Abonament per konto

6,15 zł brutto

Abonament SIM

6,15 zł brutto

Co to takiego SIM Lokalizowany, SIM Administrator, SIM Superadministrator?

Każdy SIM na którym aktywowana jest usługa ma przypisaną dla siebie specyficzną rolę:

 • SIM lokalizowany - usługa musi być aktywna na każdym SIMie jakie mają być podmiotem monitorowania lokalizacji w usłudze. Użytkownik korzysta z usługi biernie
 • SIM administrator (SIM admin) - posiada dostęp do aplikacji administracyjnej i może monitorować SIMy lokalizowane. Tę rolę może nadać tylko SIM Superadministrator) danemu SIMowi lokalizowanemu w aplikacji administracyjnej (zakładka - zarządzanie)
 • SIM superadministrator - posiada dostęp do aplikacji administracyjnej. Może monitorować wszystkie karty SIM aktywowane w usłudze na danym koncie. Ponadto może awansować SIM lokalizowany na SIM administrator w aplikacji administracyjnej

Usługi SIM superadministrator oraz SIM administrator są bezpłatne, jednak na tych SIMach musi być wcześniej włączona usługa SIM lokalizowany

Jak mogę aktywować usługę Lokalizator Orange?

W celu aktywacji usługi wystarczy zapytać Twojego opiekuna handlowego lub zadzwonić na infolinię Orange *600 lub zapytać o usługę w salonie Orange.

Jaka jest różnica pomiędzy lokalizacją satelitarną (GPS) a tą w oparciu o sieć GSM?

Lokalizator Orange

lokalizacja GPS

nie wymaga zakupu specjalistycznych urządzeń - lokalizowana jest karta SIM w telefonie

konieczność zakupu specjalistycznych urządzeń oraz ich skomplikowana i kosztowna instalacja w samochodach

brak opłat za transmisję danych

dodatkowe koszty za transmisję danych

lokalizacja pracowników w każdym środku transportu

wymaga posiadania floty samochodowej, brak możliwości lokalizowania pracowników podróżujących innymi środkami transportu

wysoka skuteczność - lokalizacja wszędzie, gdzie jest zasięg Orange, również w budynkach

brak mozliwości lokalizacji pod zadaszeniem

precyzja zależy od ilości nadajników Orange (wyższa w miastach, niższa na terenach niezabudowanych)

wysoka precyzja z dokładnością do kilku metrów